+36 30 400 7709, +36 30 560 9970 studio@rgbgrafik.hu

Anyagleadási irányelvek

Az RGB Grafik Kft. (a továbbiakban Vállalkozó) a minőségi végtermék előállítása érdekében a nyomdai munkákhoz, valamint CTP, illetve CTF levilágításhoz nyomdakészként leadott anyagok esetében a jelen specifikáció szerinti anyagleadást követeli meg.

Általános irányelvek

 1. Megrendelő csak megfelelően elnevezett állományokat adhat le Vállalkozó részére, mely elnevezéseknek egyértelműen utalniuk kell elsősorban a munka nevére, annak adott részletére (belív, borító, oldal, stb.), az esetleges javításra, pótlásra, módosításra és magára a megrendelőre. Ezen kívül kerülni kell az ékezetes betűk és egyéb speciális karakterek használatát. Pl.: ONy – Kiss Bela Nevjegy – eleje – marc15.pdf, azaz: Olcsó Nyomdától Kiss Béla névjegyének eleje, március 15-i verzió. Vállalkozó nem fogad el „prosi”, „nyomdai”, „felrakás”, „végleges”, „ok” és hasonló neveken leadott állományokat, valamint nem dolgoz fel korábbival azonos file-néven leadott anyagot.
 2. Vállalkozó csak meghatározott file-formátumokban fogad anyagot Megrendelőtől, mely formátumok előállításához – szükség esetén – szakmai segítséget nyújt, de a szükséges szoftverek beszerzéséről és azok alapvető kezelésének elsajátításáról Megrendelőnek kell gondoskodnia. A fogadott filetípusok a következők lehetnek:
  • Composite PDF/X (Portable Document Format)
  • PS (PostScript)
  • elkerülhetetlen esetben TIF (TIFF) vagy JPG (JPEG)
 1. File-ok lehetséges leadási módjai:
  • FTP
  • E-mail
  • CD vagy DVD
  • USB Mass Storage kompatibilis eszköz (Pendrive, külső merevlemez, stb.)

Anyagleadás CTP levilágítás és/vagy Nyomdai kivitelezés céljára

Az elkészített anyagot Composite PDF/X formátumban kérjük leadni. A PDF file-t minden esetben PostScript nyomtatás útján, a PS file-t megfelelő beállításokkal distillálva kell előállítani. A különböző programokból exportált PDF-ek nyomdai továbbfeldolgozásra nem alkalmasak.

Amennyiben Megrendelő nem rendelkezik megfelelő PDF készítéséhez szükséges Distiller szoftverrel, úgy anyagát Composite PostScript formátumban is átadhatja. Ez esetben a PostScript file-ból Vállalkozó készít megfelelő PDF-et, melyet ellenőrzésre és jóváhagyásra visszaküld Megrendelő részére és a továbbiakban kizárólag a jóváhagyott PDF-et tekinti átadott nyersanyagnak.

Végső esetben, ha Megrendelő nem tud PostScript file-t sem biztosítani, vagy anyagát raszteres szerkesztőprogramban (pl. PhotoShop) szerkesztette, úgy tömörítetlen TIFF, vagy maximális minőségű JPEG file-ként is leadhatja, melyet Vállalkozó szintén PDF-be konvertál és a továbbiakban a PostScript file-nál leírtak szerint kezel. A leadott raszteres állományokat CMYK színtérben, 1:1 méretarányban és 300dpi felbontásban kell elkészíteni. Felhívjuk figyelmét, hogy az így leadott állományok az előzőekhez képest gyengébb nyomdai minőséget eredményeznek – különös tekintettel a szövegekre és a finom vonalakra – így ebben az esetben Vállalkozó ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A PostScript és raszteres file-ok esetében Vállalkozó a PDF konverzióért külön díjat nem számít fel, de a PDF file jóváhagyása után az abban előforduló hibákért felelősséggel akkor sem tartozik, ha azok a konverzió során keletkeztek. Vállalkozó a végtermék elkészítésének vállalási idejét ezen esetekben a PDF file jóváhagyásától számítja.

A szerkesztett anyag file-ba nyomtatásánál az alábbi szabályokat kérjük betartani:

 • A teljes anyagot 1 file-ban kérjük leadni. Ez alól csak az eltérő méretű részek (pl. könyvborító), javított vagy pótoldalak, valamint a JPG formátumú anyagleadás képeznek kivételt. Irkafűzött prospektusok, könyvbelívek külön file-onként leadott oldalainak esetleges keveredéséért Vállalkozó nem tartozik felelősséggel
 • Egy lapon csak 1 oldal szerepelhet. Oldalpáronként leadott anyagok átalakításáért vállalkozó szerkesztési díjat számít fel
 • A leadott file-ban az oldalaknak a forgató szerinti sorrendben kell szerepelnie, azaz címlaptól a hátlapig, eltérő anyagú borító esetén is
 • Az oldalakat körben min. 2mm kifutóval, sarkain vágójelekkel ellátva kell pontosan a lapok közepére nyomtatni. A nyomtatási lapméretet ennek megfelelően kell meghatározni, pontos mérete a továbbfeldolgozás szempontjából lényegtelen

Kész nyomdai ív leadása esetén az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

 • Nyomdai ív leadása esetén annak tovább-feldolgozhatósága (kilövés helyessége, nyomdai jelek megléte, nyomott ív mérete, azon a nyomat elhelyezkedése, stb.) Megrendelő felelőssége
 • Nyomdai ív leadása esetén közvetlen feldolgozásra elfogadható a PostScript file composite és színrebontott formátumban egyaránt, de a preferált formátum ebben az esetben is a PDF/X

Anyagleadás CTF levilágítás céljára

Filmlevilágítás céljára Vállalkozó kizárólag színrebontott PostScript állományt fogad el közvetlen feldolgozható állományként. Minden egyéb esetben ennek előállításáért külön díjat számít fel.

Állományok átadása Vállalkozó részére

Megrendelő elkészített állományait személyesen vagy Interneten keresztül adhatja át Vállalkozó részére.

Interneten keresztül történő anyagleadás esetén Vállalkozó saját szerverén biztosít FTP tárhelyet Megrendelő részére.